Kennel- ja kanakoirajaosto

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Jarkko Ampiala
Puhelin: 050 307 8342
Sähköposti: jampiala(at)gmail.com
Jaoston tili: FI42 4108 0010 6446 00

Fasaaniluvat

4 lintua / 80€

Toimintasuunnitelma 2023

 1. Jokinevalla olevien harvalukuisten latojen kartoittaminen + mahdollinen kunnostaminen lintujen talviruokintaa ajatellen.
 2. Ruokinta-automaattien valmistaminen peltokanalintujen ruokintaa ajatellen.
 3. Riistapellon perustaminen yhteisvoimin maanomistajan kanssa Jokinevalla.
 4. Fasaaneiden istutukset.
 5. Fasaanikorttejen myyminen 80e / 4 lintua, kortin voi lunastaa seuran varsinainen  ja vuosi-kortillinen jäsen,
  kortti maksetaan kanakoirajaoston tilille tilin: FI42 4108 0010 6446 00
 6. Järjestetään yhteisiä nouto- ja vesityöharjoituksia kanakoirille, syksyn metsästystä sekä koe-toimintaa silmällä pitäen.
 7. Järjestetään syyskuussa Eskon puumerkki 2023 -kanakoirakilpailu 22.9.2023 VOI-luokan mannermaisille kanakoirille yhdessä Keski-Nurmon metsästysseuran kanakoirajaoksen kanssa.
 8. Annetaan koemaastoja Junkkari-kilpailua varten syyskuun 23-25.9.2023 välisenä aikana.
 9. Osallistutaan koetoimitsija kursseille.
 10. Kannustetaan seuran jäseniä tehokkaaseen pienpetojen poistoon.

          Toimintabudjettiesitys vuodelle 2023:

          Istutusfasaaneiden hankinta                  1000e

                                                                             yhteensä 1000e

          Kanakoirajaos käyttää fassaneiden istutukseen lisäksi omaltatililtä 1000 e

 

Toimintakertomus 2022

 1. Fasaaneja istutettiin n. 120kpl istutukseen osallistui myös yksityishenkilöitä, sekä saksanseisojakerho.
 2. Järjestettiin Eskonpuumerkki kilpailu Keski-Nurmon MS:n kanssa mannermaisille kanakoirille, jonka voitti lyhytkarvainen saksanseisoja narttu Eräaamun Beci, omistaja Seppo Tarvainen, Vehniä. Kilpailuun otti osaa 12 koiraa.
 3. Lintuja ruokittiin kiitettävästi useiden henkilöiden voimin.
 4. Osallistuttiin koetoimitsija kursseille.
 5. Järjestettiin yhteisiä vesityöharjoituksia keski-nurmon ms:n kanssa.
 6. Fasaanikortteja myytiin 10 kpl.- Jarkko Ampiala