Kennel- ja kanakoirajaosto

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Jarkko Ampiala
Puhelin: 050 307 8342
Sähköposti: jampiala(at)gmail.com
Jaoston tili: FI42 4108 0010 6446 00

Fasaaniluvat 2020

5 lintua / 80€

Toimintasuunnitelma 2019

 1. Jokinevalla olevien harvalukuisten latojen kartoittaminen + mahdollinen kunnostaminen lintujen talviruokintaa ajatellen.
 2. Ruokinta-automaattien valmistaminen peltokanalintujen ruokintaa ajatellen.
 3. Jaos selvittää mahdollisuudesta riistapellon perustamiseen yhteisvoimin maanomistajan kanssa Jokinevalla.
 4. Fasaaneiden istutukset.
 5. Fasaanikorttejen myyminen 80e / 4 lintua, kortin voi lunastaa seuran varsinainen  ja vuosi-kortillinen jäsen,
  kortti maksetaan kanakoirajaoston tilille tilin: FI42 4108 0010 6446 00
 6. Järjestetään yhteisiä nouto- ja vesityöharjoituksia kanakoirille, syksyn metsästystä sekä koe-toimintaa silmällä pitäen.
 7. Järjestetään syyskuussa Eskon puumerkki 2019 -kanakoirakilpailu 27.9.2019 VOI-luokan mannermaisille kanakoirille yhdessä Keski-Nurmon metsästysseuran kanakoirajaoksen kanssa.
 8. Annetaan koemaastoja Junkkari-kilpailua varten syyskuun 28 - 30 välisenä aikana.
 9. Osallistutaan koetoimitsija kursseille.
 10. Selvitellään mahdollisuutta tehokkaampaan pienpetojen poistoon.

Toimintakertomus 2018

 1. Fasaaneja istutettiin n. 160kpl. Istutukseen osallistui myös yksityishenkilöitä sekä saksanseisojakerho.
 2. Jaosto osallistui Junkkari kilpailun järjestämiseen mannermaisille kanakoirille luovuttamalla maastoja kokeeseen.
 3. Järjestettiin Eskonpuumerkki -kilpailu Keski-Nurmon MS:n kanssa mannermaisille kanakoirille, jonka voitti bretoni uros Almkul-Lens Frasse Om Kenneth Grån Alajärveltä. Kilpailuun otti osaa 12 koiraa.
 4. Lintuja ruokittiin kiitettävästi useiden henkilöiden voimin.
 5. Osallistuttiin koetoimitsija kursseille.
 6. Järjestettiin yhteisiä vesityöharjoituksia Keski-Nurmon MS:n kanssa.
 7. Fasaanikortteja myytiin 12 kpl:tta.


  - Jarkko Ampiala